Αρχική

Λίγα λόγια για την εταιρεία

Το αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη custom made εφαρμογών, δηλαδή ειδικών εφαρμογών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στις προδιαγραφές του εκάστοτε πελάτη ή έργου, καθώς και η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών μακροχρόνιας υποστήριξης (operational, technical/user support, development).

Η τεχνογνωσία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των εφαρμογών βασίζονται ή αποτελούνται εξ' ολοκλήρου από τεχνολογίες open source.

Custom-made εφαρμογές

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη συμμετοχή σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός έργου, όπως στην ανάλυση και καταγραφή των προδιαγραφών, στην ανάλυση και σχεδιασμό του λογισμικού προς ανάπτυξη, στην υλοποίηση του λογισμικού, στη συγγραφή τεκμηρίωσης, σε ενδεχόμενο porting, στην εγκατάσταση λογισμικού, καθώς και στην υποστήριξή του.

Τα έργα που αναλαμβάνει και αναπτύσσει προορίζονται είτε για τελικούς πελάτες/χρήστες, είτε αναπτύσσονται στα πλαίσια outsourcing έργων εταιρειών πληροφορικής. Εφόσον το έργο το απαιτεί, η εταιρεία έχει αποδείξει την ικανότητά της να εντάσσεται σε ευρύτερα σχήματα ανάπτυξης και να συνεργάζεται άψογα με άλλες ομάδες ανάπτυξης έχοντας μοναδικό στόχο τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών του τελικού πελάτη.

Προϊόντα - Υπηρεσίες

Meteo Wind Data

meteo-wind-data application is a web-based platform that integrates the operational requirements of measurement laboratories (i.e. wind measurement) and particularly overall management for meteorological or other data sets.

The platform is founded upon solid open-source technologies and it can be licensed either through a Software as a Service end-user agreement, or as a conventional installation deployed on your own infrastructure.

Διαβάστε περισσότερα

Reasonable Graph

Thinking ontologies

ReasonableGraph.org is a generic web solution of the management of digital and physical collections (ideally suited for libraries, archives, museums and all kinds of content).

It manages generic ontologies, domain specific or standard ones (i.e. FRBR-FRAD-FRSAD, BIBFRAME, FRBR-OO, etc).

Read More...

περί open-source

Η φιλοσοφία της εταιρείας συμβαδίζει με τις ιδέες της προώθησης του ελεύθερου λογισμικού και του λογισμικού ανοικτού κώδικα, καθώς και την εγκατάσταση και χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ σε καίρια στρατηγικά σημεία σε εταιρείες και οργανισμούς. Αυτό το αποδεικνύει με την ενεργή συμμετοχή (διάθεση ανθρώπινου δυναμικού για παρουσιάσεις) και την υποστήριξη σε open source κοινότητες (μέλη της εταιρείας ασχολούνται ενεργά στην Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας, καθώς και στην κοινότητα της PostgreSQL) και projects:

Graph-Space – Αποθετήριο ψηφιακών τεκμηρίων και περιγραφικής καταλογογράφησης. Βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού, Linux, PHP, PostgreSQL, Apache.
SleepXomXML (http://altsol.gr/sleepxomxml/)
PGTreeLib (http://postgresql.gr/pgtreelib)
GitHub (https://github.com/altsol)