ΜΕΛΟΣ

Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι υπάρχει ένα τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον για την πρόσβαση στο μουσικό πολιτιστικό απόθεμα μέσω της χρήσης του διαδικτύου. Η πρόσβαση αυτή αφορά τόσο στα ίδια τα μουσικά έργα (Work) όσο και σε πληροφορίες που αφορούν τους δημιουργούς τους (Person, Group), τις δισκογραφικές εταιρίες (Organization), τα μουσικά γεγονότα (Event) και γενικότερα την ιστορία της μουσικής και την μουσική βιομηχανία. Σε σχέση με τα μουσικά έργα, το ενδιαφέρον εντοπίζεται στην αναζήτηση και ανεύρεση ηχογραφημένου ή βιντεοσκοπημένου υλικού που παρουσιάζει μουσικές εκφάνσεις (Expression) των έργων, που προέρχονται από παρτιτούρες, ηχογραφήσεις, μουσικές εκτελέσεις, κλπ., στους ίδιους τους καλλιτέχνες και δημιουργούς καθώς και στην ιστορία των μουσικών ηχογραφήσεων των έργων και της δισκογραφίας, η οποία παρέχει πλούσιες πληροφορίες όχι μόνο για τη μουσική αλλά και για την πολιτική και κοινωνική ιστορία των περιόδων ηχογράφησης.

Στόχοι

Η ανάπτυξη εξειδικευμένης μουσικής οντολογίας που θα περιέχει καινοτόμα χαρακτηριστικά μιας και θα επιτρέπει την ενσωμάτωση ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα εξάγονται αυτομάτως από παρτιτούρες. Αυτή η οντολογία θα καλύπτει τις ανάγκες των μουσικών συλλογών και θα βασίζεται σε ανοικτές πλατφόρμες διαχείρισης οντολογιών και στα σχετικά διεθνή εννοιολογικά σχήματα. Στόχος αυτής της δράσης είναι η διεθνή προβολή της προτεινόμενης μουσικής οντολογίας ώστε αυτή να συμβάλει στον διεθνή επιστημονικό διάλογο περί της μουσικής και πολιτιστικής γενικότερα τεκμηρίωσης.

H δημιουργία προϊόντων για τη συλλογή πολιτιστικού περιεχομένου και η διάθεσή τους σε παρόχους πολιτιστικού αποθέματος.

Η δημιουργία εθνικών συνεργατικών δικτύων κοινής διαχείρισης και δημιουργίας πολιτιστικού αποθέματος από φορείς που διαθέτουν παρεμφερείς πολιτιστικές συλλογές.

Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και τεχνικών που θα υποστηρίζει τον επιστημονικό εμπλουτισμό του πολιτιστικού αποθέματος.

Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και του πληθοπορισμού (Crowdsourcing) για τον εμπλουτισμό και την προβολή των μουσικών συλλογών και γενικότερα του πολιτιστικού αποθέματος.

Η ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την αναζήτηση, διασύνδεση, ανάκτηση, παρουσίαση/απεικόνιση και εμπλουτισμό των σημασιολογικά σχολιασμένων (semantically annotated) πληροφοριών και της γνώσης που περιέχουν οι συλλογές.

Η προώθηση των παραγόμενων προϊόντων του έργου στην εγχώρια και διεθνή αγορά, μέσω της συμμετοχής σε 4 συνολικά εκθέσεις.

Ιστότοπος έργου

ΜΕΛΟΣ ΕΣΠΑ