Η Εταιρεία

Το αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη custom made εφαρμογών, δηλαδή ειδικών εφαρμογών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στις προδιαγραφές του εκάστοτε πελάτη ή έργου, καθώς και η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών μακροχρόνιας υποστήριξης (operational, technical/user support, development).

Η εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη δικών της λύσεων. Οι κύριες πλατφόρμες είναι το RG και η IoT

Η τεχνογνωσία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των εφαρμογών βασίζονται ή αποτελούνται εξ' ολοκλήρου από τεχνολογίες open source.